Convocatòria d'ajudes a inversions empresarials d'alt impacte (Inactiu)

Aconseguir finançament i inversió
Tipologia
Aconseguir finançament i inversió
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Convocatòria d'ajudes a inversions empresarials d'alt impacte. (Inactiu)

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador