Ajuts per l'emprenedoria de persones amb discapacitat 2018-2022

Aconseguir finançament i inversió
Tipologia
Aconseguir finançament i inversió
Recursos humans
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

A través de projectes d'emprenedoria, d'autoocupació o la constitució d'empreses de l'àmbit de l'economia social, es té la finalitat de fomentar l'ocupació, la millora de l'ocupabilitat i la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, impulsant les seves capacitats, esperit emprenedor i necessitats del teixit empresarial, a través de projectes viables i sostenibles, que responguin a les demandes reals del mercat laboral actual.

Els sol·licitants que reuneixin els requisits establerts en aquesta convocatòria, podran optar a una ajuda econòmica fixa i mínima de 3.000 euros, com a suport a la seva inserció laboral, mitjançant la fórmula de l'autoocupació.

Enllaç al servei

Prestador del servei