Ajuts per incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l'assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió d'aquestes start-up amb empreses establertes (Inactiu)

Aconseguir finançament i inversió
Tipologia
Aconseguir finançament i inversió
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Ajuts per incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l'assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió d'aquestes start-up amb empreses establertes. (Inactiu)

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador