Ajuts per a idees innovadores que ajudin les pimes a accedir a la contractació pública fora de la UE

Aconseguir finançament i inversió
Tipologia
Aconseguir finançament i inversió
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

 L'objectiu de la convocatòria és millorar l'accés de les pimes a la contractació pública als països que no siguin de la UE amb els quals la UE va signar un acord sobre la contractació pública. 

Enllaç al servei

Altres serveis del mateix prestador