Ajuts per a idees innovadores que ajudin les pimes a accedir a la contractació pública fora de la UE

Aconseguir finançament i inversió
Tipologia
Aconseguir finançament i inversió
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

 L'objectiu de la convocatòria és millorar l'accés de les pimes a la contractació pública als països que no siguin de la UE amb els quals la UE va signar un acord sobre la contractació pública. 

Enllaç al servei