Ajuts LEADER en el marc del Programa de Desenvolupament Rural Catalunya 2014-2020 (Inactiu)

Aconseguir finançament i inversió
Tipologia
Aconseguir finançament i inversió
Abast territorial
Servei d'àmbit supramunicipal

Ajuts LEADER en el marc del Programa de Desenvolupament Rural Catalunya 2014-2020. (Inactiu)

Enllaç al servei