Universitat Politècnica de Catalunya

upc logo
Abast territorial:
Supramunicipals

La UPC és la universitat pública de la recerca i l'educació superior en els àmbits de l'arquitectura, l'enginyeria, les ciència i la tecnologia.

Serveis

Contacte

Enllaç al prestador

On