AEPLA - Associació d'Empresaris dels Polígons d'Activitat Econòmica de Sant Feliu de Llobregat

Abast territorial:
Sant Feliu de Llobregat

L'AEPLA és una associació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia que va néixer l´any 1996. Representa a les empreses de tots els polígons industrials de Sant Feliu de Llobregat: El Pla, Les Grasses, Matacàs, Armenteres, la Salut, Mansor, Multindus, Constantí Beltran i Carretera Sanson. Té la finalitat d'ajudar al desenvolupament de les empreses associades en qualsevol dels àmbits de la gestió empresarial, de promoure les relacions interempresarials i la cooperació entre les mateixes, i de mantenir i potenciar els polígons industrials per afavorir el desenvolupament econòmic i a l'hora, representar les empreses davant les diferents administracions, institucions i agents socials.           

Contacte

Enllaç al prestador

On