hiHadestacat es false destacatsRelacionats es []
$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Suport a les oficines d'atenció a les empreses (OAE)

Creació d'oficines d'atenció a les empreses (OAE) amb una experiència pilot a diversos municipis.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Empresa, PAE i mercat de treball
Data projecte:
05.2019
Estat:
En execució
Tipus:
Acompanyament, Finançament, Projectes
Públic:
Ajuntaments, Ciutadania, Emprenedors, Empreses
Temes:
Emprenedoria i empresa, PAE i indústria
Finalitat:
Suport als ajuntaments en la creació i gestió de les oficines d'atenció a les empreses (OAE) i definició del model de funcionament i estratègies de suport.

Descripció

A partir de l'experiència desenvolupada per Barcelona Activa per a la prestació d'un servei d'assessorament a les empreses i l'expertesa de què disposen els ajuntaments metropolitans en aquesta matèria, es promou la creació d'oficines d'atenció a les empreses (OAE) als municipis metropolitans.

Barcelona Activa cooperarà amb l'Agència de Desenvolupament Econòmic en la transferència de coneixement a la resta de municipis metropolitans a través d'acords de col·laboració. Es dissenyaran noves eines de suport, com ara catàlegs de serveis, procediments o metodologies, i es transferirà aquest coneixement a les OAE.

El projecte inclou la realització d'una experiència pilot a dos municipis amb l'ajut i el suport de l'Agència per a l'establiment de les OAE. Posteriorment, un cop avaluats els resultats, es plantejarà l'ampliació a altres municipis que conformen l'AMB.

Així, es dissenyarà conjuntament un model genèric d'OAE que posteriorment s'adaptarà amb l'elaboració del catàleg de tràmits i serveis, junt amb un pla de formació i capacitació dels tècnics dels ajuntaments i una proposta de pla de comunicació. Finalment, l'Agència col·laborarà amb la posada en marxa de les OAE i amb el seu seguiment per tal de garantir la sostenibilitat, l'assistència i l'acompanyament al projecte. 

Recursos

Compartir