$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Formació en nous perfils professionals

Implantació de nous programes de formació en nous perfils professionals.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Empresa, PAE i mercat de treball
Data projecte:
05.2019
Estat:
Planificació
Tipus:
Estudis i publicacions, Projectes, Serveis sobre el mapa
Públic:
Ajuntaments, Ciutadania, Emprenedors, Empreses, Entitats
Temes:
Emprenedoria i empresa, Ocupació i capacitació
Finalitat:
Desenvolupar un programa centrat en la prospecció i orientació de nous perfils professionals i en la seva inserció laboral per millorar la qualitat i l'eficàcia de les polítiques locals d'ocupació.

Descripció

El projecte té dues vessants, la primera de les quals analítica, ja que se centra en l'estudi de la relació entre la demanda i l'oferta de formació i d'ocupació en el mercat de treball de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'una perspectiva innovadora.

L'altra vessant assumeix l'execució dels programes de formació que responen a les necessitats del teixit productiu metropolità, amb plans concertats amb centres educatius i empreses, ambdós casos en plena col·laboració amb l'Oficina de Polítiques Socials i la Fundació BCN Formació Professional.

Des de 2016, i amb la col·laboració de la Fundació BCN Formació Professional, està activa la Taula Sectorial de Formació Industrial, amb la idea de sumar esforços i fer accions conjuntes amb centres d'FP, empreses, centres tecnològics, patronals i sindicals. L'objectiu és fomentar les vocacions industrials, captar i retenir el talent de l'FP a la indústria, potenciar l'FP dual al sector industrial i analitzar l'impacte de la indústria 4.0 en la generació de nous perfils a l'FP.

Entre aquests nous perfils professionals, destaquen sobretot els associats a la indústria 4.0. L'anàlisi dels sectors econòmics emergents i la formació professional (FP) a la regió metropolitana de Barcelona (RMB) en relació amb el sector de la indústria 4.0, un estudi elaborat per l'Observatori FP a Barcelona, de la Fundació BCN Formació Professional, indica que entre els cicles que presenten una tendència positiva de matriculacions hi ha les titulacions de la família de la informàtica i les comunicacions, i sobretot els estudis de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i de Desenvolupament d'aplicacions web. Els segueix el cicle de grau mitjà de Manteniment electromecànic.

Dins del projecte de formació de nous perfils professionals de l'Agència, cal recordar que actualment es poden consultar les dades relatives a centres educatius i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior al territori de l'àrea metropolitana de Barcelona a través d'un mapa interactiu. Els resultats mostren la informació actualitzada de què es disposa, localitzada per municipis o per al conjunt de l'àrea metropolitana.

Recursos

Compartir

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">