$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Anàlisi del sistema alimentari

Generació d'informació sobre el sistema alimentari metropolità en suport a polítiques i iniciatives.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Economies locals emergents
Data projecte:
11.2018
Estat:
Planificació
Tipus:
Dades i tendències, Estudis i publicacions, Projectes
Públic:
Ajuntaments, Ciutadania, Empreses, Entitats
Temes:
Sistema alimentari, Tendències econòmiques
Finalitat:
Generar informació sobre el sistema alimentari metropolità en les seves dimensions ambiental, social i econòmica per tal de donar suport a les polítiques desenvolupades per les administracions del territori i promoure una activitat econòmica inclusiva i sostenible en aquest àmbit. 

Descripció

El projecte vol facilitar que es generi informació i donar suport a iniciatives en l'àmbit metropolità, amb indicadors del sistema alimentari que permetin l'anàlisi de la seva dimensió ambiental, econòmica i social, així com l'avaluació de l'impacte de les mesures adoptades.

Es vol assolir la identificació d'un sistema d'indicadors que informin sobre el sistema alimentari metropolità des de la seva perspectiva social, econòmica i ambiental i que incorporin informació sobre totes les baules del sistema i la seva expressió a través d'aspectes com ara l'ordenació territorial, l'activitat econòmica, la cultura i el patrimoni, la cohesió social, la salut pública, els hàbits alimentaris, les formes de consum, l'impacte ambiental, els serveis ecosistèmics i les polítiques públiques, entre d'altres.

El sistema vol efectuar una comparació internacional sobre l'anàlisi i avaluació dels sistemes alimentaris d'abast regional i metropolità, en entorns semblants a l'àrea metropolitana de Barcelona, que permeti identificar els principals indicadors emprats, les fonts d'informació, l'avaluació de les polítiques alimentàries impulsades per les administracions locals i la manera com s'organitzen aquestes plataformes d'informació al voltant dels sistemes alimentaris.

Recursos

Compartir

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">