$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Suport a les empreses i projectes d'ECSS

Línia de subvencions per a projectes d'economia cooperativa, social i solidària.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Economies locals emergents
Data projecte:
01.01.19
Estat:
En execució
Tipus:
Dades i tendències, Estudis i publicacions, Projectes, Serveis sobre el mapa
Públic:
Ajuntaments, Ciutadania, Empreses, Entitats
Temes:
Economia social i solidària, Tendències econòmiques
Finalitat:

Generar una línia específica de finançament i subvenció de nous projectes locals d'economia cooperativa social i solidària. 

Descripció

En l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària hi ha diversos reptes a abordar que passen per impulsar-la amb l'objectiu d'augmentar-ne el paper i el pes en les dinàmiques econòmiques com una de les respostes als nous desafiaments en la creació d'ocupació i riquesa.

També cal que la societat conegui millor què és i quins valors defensa, i per això es posen en marxa serveis i mecanismes de suport als projectes i les iniciatives locals. Tot això amb la vista posada a augmentar l'autoorganització de la societat civil per enfortir els vincles comunitaris del territori.

S'aposta per l'obertura d'una línia específica periòdica de subvencions de projectes d'economia cooperativa, social i solidària en col·laboració amb els municipis i els agents territorials encarregats d'identificar-los i promoure'ls. És una mesura per enfortir la xarxa d'economia cooperativa, social i solidària i donar suport als espais relacionals per al foment d'aquest tipus d'activitats.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu dins dels programes de suport al desenvolupament local.
 

Entitats

Recursos

Seguiment de les convocatòries

Compartir

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">