hiHadestacat es false destacatsRelacionats es []
$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Fons d'inversió "1a oportunitat"

Dotació econòmica i suport a projectes innovadors en desenvolupament econòmic sostenible.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Innovació i tecnologia
Data projecte:
05.2019
Estat:
Planificació
Tipus:
Acompanyament, Finançament, Projectes
Públic:
Ajuntaments, Ciutadania, Emprenedors, Empreses, Entitats, Inversors
Temes:
Emprenedoria i empresa, Innovació, Inversions
Finalitat:
Identificar i dotar econòmicament prototips i projectes emprenedors en el camp del desenvolupament econòmic sostenible. 

Descripció

Definit com un model de suport econòmic publicoprivat, està pensat com un fons de recursos econòmics destinat a invertir en projectes, l'objectiu dels quals sigui l'elaboració de prototips i proves pilot en camps com ara l'edificació sostenible, el desenvolupament d'eines tecnològiques o el transport.

Recursos

Compartir