Projectes territorials d'economia circular

Participa al projecte de la plataforma de recursos circulars de l'AMB

Dades de bones pràctiques de projectes empresarials

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Dades de contacte

*
*
*
*
*
*
*

Xarxes socials

Imatge. Mínim 1415x2125px. Màxim 4 MB./ Video. Màxim 4 mb.

Envieu

Us informem que les vostres dades s’incorporaran a una base de dades responsabilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per portar a terme el tràmit i la sol·licitud. No se cediran a tercers i, un cop donada resposta, es conservaran per obligació legal com a part del registre d’expedients de l’AMB. Per a més informació, consulteu la Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets podeu adreçar-vos a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A, 08040 Barcelona (Zona Franca), adjuntant una còpia del DNI, o bé a través de la instància genèrica del portal web.


Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">