TROP Tendències NÚM-41

TROP: Tendències | Reptes | Oportunitats | Posicionament

Informe de la primera quinzena de octubre de 2019

Portada
Autor:
Direcció: Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic. Edició i continguts: Institut Cerdà
Edició:
Informe

Sinopsi

Segons un estudi de BoardEx hi ha poca presència femenina en els òrgans directius de les grans companyies, notícia destacada del volum TROP de la primera quinzena d'octubre de 2019. El TROP, el formen un conjunt de recursos de suport per a l'estudi i anàlisi estratègica de tendències, reptes, oportunitats i posicionament (TROP) de l'economia per a l'impuls del desenvolupament econòmic metropolità.

Enllaços relacionats

Compartir