Mapa de la innovació

Processos d'innovació en marxa a l'àrea metropolitana

Processos d'innovació en marxa a l'àrea metropolitana

Imatge del mapa
Autor:
AMB
Edició:
Multimèdia
Idiomes:
Català

Sinopsi

Aquest mapa ens permet conèixer els agents innovadors i els recursos de suport a la innovació que hi ha a l'àmbit metropolità, així com ampliar informació sobre les condicions que faciliten la innovació. La innovació i la capacitat d'innovar són, avui, recursos imprescindibles per abordar amb més garanties d'èxit els múltiples reptes que té plantejats la humanitat a inicis del segle XXI. Les organitzacions, les empreses, les administracions, els col·lectius i els territoris es preocupen per millorar la seva capacitat d'innovació.

Compartir