Observatori del Sistema Alimentari

Notícia 15.01.20

Es presenta l'estudi amb la proposta d'indicadors del nou observatori metropolità

L'Agència de Desenvolupament Econòmic va presentar, el dimarts 14 de gener, el Disseny d'una proposta d'Observatori del Sistema Alimentari Metropolità de Barcelona. Aquest estudi, pioner en l'àmbit internacional, té com a objectiu generar informació i indicadors del sistema alimentari que permetin analitzar-ne la dimensió ambiental, econòmica i social, així com avaluar l'impacte de les mesures adoptades per donar suport a iniciatives en l'àmbit metropolità.

La proposta vol impulsar la competitivitat, la innovació i la sostenibilitat del sector agroalimentari metropolità, així com l'accés a una alimentació saludable i assequible a la ciutadania metropolitana en el marc dels objectius de la política alimentària de l'AMB. L'Observatori ha de reforçar totes aquestes accions i esdevenir una eina per al suport i la consolidació de les polítiques alimentàries metropolitanes. L'AMB aposta per les polítiques alimentàries i concep l'alimentació com un vector clau en el desenvolupament sostenible, l'equitat i el benestar al nostre territori, raó per la qual fa aquesta proposta de generar informació sobre el sistema alimentari.

106 indicadors prioritaris

L'estudi efectua una comparació internacional sobre l'anàlisi i l'avaluació dels sistemes alimentaris d'abast regional i metropolità, en entorns semblants a l'àrea metropolitana de Barcelona, que permet identificar els principals indicadors emprats, les fonts d'informació, l'avaluació de les polítiques alimentàries impulsades per les administracions locals i la manera com s'organitzen aquestes plataformes d'informació al voltant dels sistemes alimentaris. L'objectiu és fer que la informació generada per la proposta de l'AMB sigui comparable a escala internacional.

El document preveu una bateria d'indicadors per tal de monitorar l'evolució del sector en l'àmbit metropolità, repartits en quatre categories (econòmica, social, ambiental i governança); monitora 40 ítems mitjançant 106 indicadors prioritaris. En una propera fase s'espera ampliar l'oferta de continguts amb la creació d'una plataforma (Observatori) que incorpori diferents productes que permetin obtenir una visió integral del sistema alimentari metropolità.

Consultar l'estudi
IMG

On

  • Seu de l'AMB

Estudis relacionats

Compartir