Indicadors empresarials

Notícia 29.03.21

Una nova plataforma fa servir la intel·ligència artificial per informar diàriament

L'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB ha posat en marxa la plataforma d'indicadors empresarials, una nova eina que es posa a l'abast de les àrees de promoció econòmica i suport a les empreses i a l'emprenedoria perquè puguin disposar d'informació detallada i actualitzada de les novetats diàries del Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).

L'eina és una llicencia web oberta per als ajuntaments metropolitans amb invitació d'accés previ.

Seguiment dels expedients ERTO

Amb la compilació diària de la informació disponible, els usuaris poden disposar de les dades de constitució, canvi o dissolució de les empreses i societats, tant a l'àmbit metropolità com als municipis. La plataforma permet conèixer qualsevol modificació registrada en l'entramat empresarial del territori de referència, així com l'evolució d'aquests canvis, i disposa tant d'informació específica per qüestions de contacte o localització com de dades generals i estadístiques que permeten comparar diferents territoris i períodes temporals. També indica la situació en matèria de recursos humans, ja que fa un seguiment dels expedients de regulació d'ocupació (ERTO) generats per l'actual conjuntura econòmica.

Generada des d'una visió metropolitana del mercat de treball, la plataforma aporta informació sobre el conjunt del territori metropolità, sobre cadascun dels 36 municipis que l'integren i sobre àmbits territorials superiors, i permet realitzar comparatives entre àmbits seleccionats.
IMG

Compartir