FLAIX metropolità 2019

Notícia 03.03.20

El PIB per càpita a la metròpolis de Barcelona és un 23 % superior al de la mitjana de la UE

L'economia a l'àrea metropolitana ha crescut amb força durant el període 2015-2018, més del que ho ha fet la mitjana de la UE-28. En aquest sentit, el PIB per càpita de l'AMB s'ha distanciat notablement respecte al de la UE-28 del 2015 al 2018, última dada disponible de la sèrie. L'any 2015 el PIB per càpita de l'AMB era un 19 % superior respecte a la UE-28 i el 2018 un 23 %, 4 punts percentuals més.

Així mateix, els salaris nominals de l'AMB han crescut un 2 % fins a situar-se en els 29.039 euros el 2018. A més, cal destacar el nou rècord, tant en nombre d'empreses exportadores regulars a la província de Barcelona com en volum exportat, un clima generalitzat positiu per a la marxa dels negocis el 2019, i un augment acumulat del 9,3 % dels matriculats en FP de grau superior en els darrers quatre anys.

Aquestes són les principals conclusions que es recullen al FLAIX metropolità 2019 i de l'Evolució socioeconòmica a l'àrea metropolitana de Barcelona 2015-2019, que han presentat el president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, i la vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, Montserrat Ballarín.

L'informe fa un balanç socioeconòmic del territori de l'AMB per al període 2015-2019, subjecte a la disponibilitat de dades, on s'analitza el PIB real i PIB per càpita; les empreses, tenint en compte el seu compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 i el clima empresarial; l'evolució de les indústries creatives; el comerç exterior; el turisme; el mercat immobiliari per a usos empresarials; el mercat laboral –ocupació, atur, ajust i qualitat de les ocupacions, i salaris–; la formació professional, i les polítiques d'ocupació a l'AMB. El FLAIX metropolità 2019 ha estat elaborat principalment per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) amb la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Cambra de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.

Principals indicadors

Pel que fa al PIB real a l'àrea metropolitana, aquest creix un 2,6 % el 2018 i concentra el 51 % del PIB de Catalunya. Pel que fa a les empreses, la xifra de les afectades per la manca de mà d'obra qualificada creix del 13 % al 19 % (2015-2019). En la mateixa línia, el 2019 ha estat un any positiu per a la marxa dels negocis, l'ocupació i la inversió a l'AMB segons l'Enquesta de Clima Empresarial, tot i que des del 2016 s'observa una tendència a la desacceleració.

Les exportacions baten un rècord històric i assoleixen els 57.000 milions d'euros. Per sectors d'activitat econòmica la fabricació de vehicles de motor és el principal sector, la segona posició l'ocupa el sector de les indústries químiques i, en tercera posició, hi ha la fabricació de productes farmacèutics en exportacions (5.837 M€) i en importacions (5.917 M€). 

Finalment, altres indicadors destacats són que la reducció de l'oferta de naus industrials i oficines pressiona els preus a l'alça a l'AMB i que el ritme de creació d'ocupació es modera, mentre que s'inicia la recuperació del poder adquisitiu. Pel que fa a la formació, els estudis de comerç i màrqueting, i informàtica i comunicacions, són els que més creixen en demanda. Cal tenir en compte que l'FP inicial ha augmentat considerablement en els darrers quatre cursos: un 7,5 % acumulat fins als 57.876 matriculats.

On

  • Cambra de Comerç Avinguda Diagonal, 452, 08006, Barcelona

Publicacions relacionades

Compartir