Cens empresarial als PAE

Notícia 20.01.22

Aquest segon cens actualitzarà i millorarà les dades dels PAE metropolitans

Fins al mes de febrer del 2023, l'Agència de Desenvolupament Econòmic, amb la col·laboració dels municipis metropolitans, durà a terme la recollida de dades de les empreses localitzades als polígons d'activitat econòmica amb l'objectiu d'actualitzar la informació existent del darrer cens empresarial, el qual es va dur a terme entre la tardor del 2019 i l'hivern del 2020-2021. La finalitat d'aquesta acció és disposar de dades fiables i vigents per tal de crear nous projectes que impulsin la promoció i reactivació de l'activitat econòmica als PAE del territori metropolità i valorar-ne l'impacte dels projectes i polítiques executades fins a l'actualitat.

El treball de camp el farà una empresa especialitzada en recollida i tractament de dades. La informació recollida s'introduirà directament a l'aplicació GestPAE que permet facilitar l'actualització periòdica del portal de polígons de l'AMB InfoPAE. D'aquesta manera, el seguiment del cens per part de l'AMB i dels tècnics municipals es pot fer en temps real.

175 PAE metropolitans

El cens d'empreses recull dades de les més de 10.000 empreses ubicades als PAE del territori metropolità mitjançant enquestes porta a porta i també via formulari electrònic a les empreses. La informació recollida inclou el tipus d'activitat que es fa en aquell emplaçament, el nombre de treballadors, el percentatge de dones ocupades, els volums de facturació i d'inversió, els problemes amb els subministraments, la seguretat, la mobilitat, entre d'altres. La informació recollida es validarà i complementarà amb dades procedents d'altres fonts.

A banda de les dades sobre el teixit empresarial, l'equip de treball aprofitarà per actualitzar i millorar les dades qualitatives sobre l'estat dels 175 PAE de la metròpolis, que inclouen qüestions com l'estat de les voreres, la calçada, les edificacions, l'arbrat, la senyalització, l'enllumenat, l'aparcament i la neteja, i dels immobles d'aquests espais, on es recollirà l'estat d'ocupació i el tipus de tinença.
IMG

Compartir