Ajuts per a l'economia social

Notícia 08.04.21

Nova convocatòria de subvencions per un import total de 100.000 euros

L'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB té previst obrir, durant el mes de maig, la tercera convocatòria d'ajuts a noves activitats econòmiques i projectes en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària (ECSS). En conjunt, la convocatòria compta amb un pressupost de 100.000 euros, i l'import dels ajuts pot cobrir el 80 % del cost de les despeses subvencionables, fins a un màxim de 6.000 euros.

Aquests ajuts s'adrecen a impulsar la creació de noves activitats econòmiques, la intercooperació i la competitivitat dels agents econòmics de l'ECSS. L'objectiu és afavorir l'expansió d'unes pràctiques econòmiques que es consideren especialment beneficioses per a l'economia i la cohesió social de la societat metropolitana, que contribueixen a impulsar la innovació social i el desenvolupament amb perspectiva social i comunitària, que generen llocs de treball especialment estables i que desenvolupen models de negoci orientats a la satisfacció de les necessitats socials del territori.

Tercera convocatòria

En aquesta tercera convocatòria es modifiquen alguns dels criteris de valoració:
  • S'elimina la puntuació per ordre d'arribada.
  • Els principals criteris de valoració són la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, el grau d'innovació i que l'objecte principal de la nova activitat o projecte estigui en l'àmbit de la cohesió social (activitats econòmiques destinades a reduir les efectes de la covid-19 en col·lectius desfavorits), la transició verda (activitats econòmiques destinades a reduir o eliminar les causes del canvi climàtic, noves energies, eficiència, economia circular, circuits curts agroalimentaris) o la digitalització (activitats centrades en facilitar eines i serveis per la digitalització de l'economia).
  • S'equilibra l'accés de projectes de tot el territori metropolità mitjançant l'establiment d'un nombre màxim de sis entitats beneficiàries per municipi.

Els beneficiaris podran ser, entre d'altres: associacions i fundacions donades d'alta de l'IAE, cooperatives, societats laborals, mutualitats, empreses d'inserció, centres especials de treball i persones físiques o jurídiques en procés de constitució d'una cooperativa.

En la convocatòria del 2019 es van rebre 78 sol·licituds de projectes procedents de 13 municipis metropolitans, i el 2020 el nombre de sol·licituds va créixer un 18 %. Les entitats candidates van ser cooperatives, associacions amb activitat econòmica, projectes d'emprenedoria col·lectiva, fundacions i empreses d'inserció. 
IMG

Enllaços relacionats

Compartir