Ajuts a l'economia social

Notícia 28.11.18

Durant el mes de gener de 2019 s'obrirà la convocatòria per sol·licitar fins a 6.000 €

L'AMB ha posat en marxa ajuts que pretenen impulsar la creació de noves activitats d'economia cooperativa, social i solidària (ECSS), impulsar la intercooperació i les pràctiques econòmiques d'arrel comunitària, així com la innovació i la competitivitat dels agents econòmics de l'ECSS.

Cada ajut serà fins al 80% del cost de les despeses subvencionables, i fins a un màxim de 6.000 euros. En conjunt el programa disposa de 100.000 euros. Està previst que el procediment de sol·licitud s'obri durant el proper mes de gener de 2019.

L'objectiu és afavorir l'expansió d'unes pràctiques econòmiques que es consideren especialment beneficioses per a l'economia i la cohesió social de la societat metropolitana. Unes pràctiques que fomenten la innovació social i el desenvolupament d'activitats econòmiques amb perspectiva social i comunitària i que generen llocs de treball, fonamentalment de caràcter estable, i que desenvolupen models de negoci orientats a la satisfacció de les necessitats socials del mateix territori.

En podran ser beneficiaris, entre altres, associacions i fundacions donades d'alta de l'IAE, cooperatives, societats laborals, mutualitats, empreses d'inserció, centres especials de treball o persones físiques o jurídiques en procés de constitució d'una cooperativa.

La convocatòria d'ajuts i l'inici del procés de sol·licitud s'anunciarà a través del web de l'AMB i del web de l'Agència de Desenvolupament Econòmic que ofereix aquestes subvencions dins del programa de foment de l'ECSS.
IMG

Compartir