Un 7% més d'empreses a la metròpolis

Notícia 18.06.19

L'Observatori econòmic també dona dades sobre perspectiva de gènere i economia del coneixement

El nombre d'empreses a la metròpolis de Barcelona ha crescut un 7% entre el 2015 i el 2019 i se situa en 119.436 durant el primer semestre d'aquest any. A més, el ritme de creació d'empreses dins del territori metropolità duplica amb escreix les que es constitueixen en el conjunt de Catalunya, de tal manera que la variació interanual també és positiva i ha augmentat un 1% respecte al mateix període de l'any 2019.

La majoria de les empreses del territori metropolità formen part del sector serveis a la producció (36%), i el comerç, la restauració i l'hoteleria (34%). Cal destacar que l'àrea metropolitana de Barcelona concentra el 46% de les empreses del conjunt de Catalunya.

Aquest increment d'empreses també està directament relacionat amb l'augment dels preus de tots els immobles d'usos empresarials, que han augmentat entre un 3 i un 8%. Aquest fet ha provocat un descens pronunciat de la superfície d'oferta de naus industrials, tant de lloguer com de venda, d'un 21% i un 15%, respectivament.

Aquestes conclusions es desprenen del Flaix Econòmic Metropolità del 1r trimestre del 2019, que s'ha presentat aquest migdia a l'estand de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic al BizBarcelona.

L'informe també apunta que l'atur continua el seu camí a la baixa a la metròpolis de Barcelona: els aturats han baixat un 32% entre el 2015 i el 2019 de tal manera que durant aquest 1r trimestre de l'any hi ha un total de 157.305 persones que no tenen feina.

Pel que fa a l'ocupació, s'ha produït un increment del 16% entre el 2015 i el 2016, i del 3% respecte del primer trimestre del 2018, de manera que hi ha 1.722.916 afiliats a la Seguretat Social. Aquesta xifra representa el 52% del total de Catalunya. La majoria dels treballadors metropolitans pertanyen al sector serveis, especialment la producció, el comerç, la restauració i l'hoteleria.

Tot i així, el 85% dels contractes registrats a l'àrea metropolitana són temporals i la majoria tenen una durada d'un mes o menys.

Perspectiva de gènere a les empreses i economia del coneixement

La publicació que ara s'ha presentat inclou dues novetats d'anàlisi: la perspectiva de gènere a les empreses i l'economia del coneixement. Pel que fa a la perspectiva de gènere, s'ha treballat conjuntament amb el Departament d'Estudis de l'Ajuntament de Barcelona, mentre que l'economia del coneixement s'ha fet en col·laboració amb l'IERMB.

Pel que fa a la igualtat a les empreses, les dones són el 43,7% de la plantilla a les empreses de la província de Barcelona, però ocupen només una quarta part dels llocs de responsabilitat.

Gairebé un terç de les empreses han augmentat la presència femenina a la plantilla en els darrers cinc anys i només el 17,5% ho ha fet en els llocs directius.

També cal destacar que la jornada laboral flexible s'aplica en un 72% de les empreses i la meitat d'aquestes tenen un pla d'igualtat.

Pel que fa a l'economia del coneixement, l'ocupació en activitats de coneixement alt a l'àrea metropolitana el 2018 és del 47%. El nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social que es dediquen a aquest tipus d'activitats és de 799.721 persones. La majoria dels treballadors metropolitans de coneixement alt pertanyen al sector serveis: l'educació, les activitats sanitàries, l'administració pública, la defensa i la seguretat social són les principals activitats de serveis de coneixement alt. Finalment, cal dir que els treballadors de coneixement alt creixen més ràpid que els de coneixement baix. 
IMG

On

  • BIZBARCELONA

Enllaços relacionats

Publicacions relacionades

Compartir