Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle

Type
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

La Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle té com objectiu promoure la transferència de tecnologies i coneixements generats a la Universitat, donant suport als investigadors en la valorització dels resultats de la seva recerca i en la transferència de les seves tecnologies i coneixements a la societat. Així mateix, fomenta l'esperit emprenedor entre la comunitat universitària, posant a l'abast dels emprenedors un conjunt de recursos i serveis per ajudar-los a assolir amb èxit la creació d'una empresa.

Link to service