UAB Emprèn

Type
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

El Programa UAB Emprèn aglutina el conjunt d'iniciatives i activitats que es duen a terme al Campus de la UAB amb l'objectiu de promoure l'esperit emprenedor –de forma transversal i multidisciplinària– entre els estudiants i titulats de la Universitat. El Programa posa a la disposició dels usuaris informació i formació en emprenedoria, fent un especial incís en l'emprenedoria social i el cooperativisme, que facilitin i fomentin la generació d'idees. Amb aquesta finalitat, UAB Emprèn disposa d'un espai de treball on els usuaris amb noves idees reben suport i assessorament especialitzat per facilitar el seu desenvolupament.

Link to service