Suport financer a projectes industrials d'investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la indústria manufacturera (Inactiu)

Getting financing and investment
Type
Getting financing and investment
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

Suport financer a projectes industrials d'investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la indústria manufacturera. (Inactiu)

Link to service

Other services from the same provider