Sistema Arbitral de Consum

Information and procedures
Type
Information and procedures
Territorial range
Servei municipal: Barcelona

El Sistema Arbitral de Consum és una via extrajudicial, ràpida, eficaç i gratuïta que permet resoldre fàcilment els conflictes que puguin sorgir entre consumidors i empresaris. Garanteix fiabilitat i confiança amb la clientela, millora la imatge i la credibilitat del comerç.

Adherir-s’hi és voluntari i afegeix una garantia de qualitat als béns i serveis que presta l’empresari en utilitzar en la seva publicitat el distintiu d’empresa adherida.

Link to service

Other services from the same provider

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">