Promoció de sòl per a activitats econòmiques

Spaces
Type
Spaces
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

Servei que ofereix el Govern de la Generalitat de Catalunya per cobrir la demanda de sòl per a activitats econòmiques, que modula l'oferta de manera que es garanteixi l'equilibri territorial de Catalunya i el manteniment de la sostenibilitat de l'ús del sòl.

Link to service