Programa Axelera

Consolidation and growth
Type
Consolidation and growth
Territorial range
Servei municipal: Barcelona
Servei d'àmbit supramunicipal

Programa que ajuda les empreses amb més potencial de creixement en el procés d'expansió.

Link to service

Other services from the same provider