Premi per a solucions que ajudin a persones majors de 60 anys a emprendre (Inactiu)

Getting financing and investment
Type
Getting financing and investment
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

Aquest premi ofereix 50.000 euros per a solucions que donin suport, apoderin i inspirin a adults sènior a emprendre, per exemple amb la creació d'equips intergeneracionals que comparteixin habilitats, o amb solucions digitals que ajudin a emprendre els adults de més de 60 anys. Inactiu.

Link to service

Other services from the same provider