Parc UPC

Type
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

Espais, infraestructures tecnològiques i serveis de la Universitat de valor afegit, per fomentar sinergies entre agents d'investigació i empreses: serveis d'incubació i acompanyament a la creació d'empreses, per als investigadors i emprenedors.

Link to service

Other services from the same provider