Organitzacions i empreses

Consolidation and growth
Type
Consolidation and growth
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

Per atendre les necessitats de les empreses, el Consorci per a la Normalització Lingüística disposa de personal especialitzat i d'instruments tècnics per oferir assessorament lingüístic, formació del personal i altres serveis a mida, com ara el servei d'anàlisi de l'empresa per detectar les necessitats lingüístiques i el servei de desenvolupament de plans personalitzats per a empreses que volen iniciar un procés de normalització lingüística.

Link to service