Mind the gap! Promoció i ensenyament de la Ciència, l'Enginyeria, la Tecnologia i les Matemàtiques entre dones i joves.

Type
Territorial range
Servei municipal: Cornellà de Llobregat

Mind the Gap! és un projecte de promoció i l'ensenyament de la Ciència, l'Enginyeria, la Tecnologia i les Matemàtiques (STEM: ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics') entre les dones i les joves. Està encapçalat per consorci de cinc socis del Regne Unit, Països Baixos i Espanya, i té l'objectiu de combatre tant el dèficit de les dones en aquests camps professionals, com les taxes de deserció creixent en STEM de les joves a la Unió Europea.

Link to service

Service provider

Other services from the same provider