Ajuts per a idees innovadores que ajudin les pimes a accedir a la contractació pública fora de la UE

Getting financing and investment
Type
Getting financing and investment
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

 L'objectiu de la convocatòria és millorar l'accés de les pimes a la contractació pública als països que no siguin de la UE amb els quals la UE va signar un acord sobre la contractació pública. 

Link to service