Ajudes a la I+D+I (Inactiu)

Type
Territorial range
Servei d'àmbit supramunicipal

Suport a projectes de caràcter aplicat, molt propers al mercat, amb risc tecnològic mitjà / baix i curts períodes de recuperació de la inversió, que aconsegueixin millorar la competitivitat de l'empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector. (Inactiu)

Link to service

Other services from the same provider