Metropoli Smart

Informe del posicionament de l'AMB com a ciutat intel·ligent

Informe del posicionament de l'AMB com a ciutat intel·ligent

Muntatge fotogràfic
Author:
Idencity
Editing:
Informe
Languages:
Catalan

Sinopsi

Aquest informe és el resultat de l'estudi quantitatiu de Metròpoli Intel·ligent aplicat a l'àrea metropolitana de Barcelona. En total, s'han recollit 59 indicadors corresponents al tema de ciutat intel·ligent, dividits en quatre dimensions i set categories.

Aquest informe té com a objectiu presentar els resultats de l'àrea metropolitana per categories, comparant els resultats amb un llindar de compliment ideal per conèixer les debilitats, fortaleses i oportunitats del territori.

Compartir