Focus: el futur del treball

TROP Aprofundiment NÚM-20

TROP Aprofundiment NÚM-20

TROP Aprofundiment NÚM-20
Author:
Direcció: Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic. Edició i continguts: Institut Cerdà
Editing:
Informe
Languages:
Catalan

Sinopsi

La revolució tecnològica està tenint una gran incidència en les relacions laborals dins del mercat de treball. Cada vegada estan sorgint més plataformes que digitalitzen l'experiència de l'usuari i generen un nou mercat de treball, amb noves oportunitats, que afecta de manera important les condicions laborals d'un nombre creixent de treballadors.

Aquest informe pretén comprendre l'efecte de la gig economy en el futur del treball i, en concret, en el futur dels treballadors, així com els canvis que implica en les relacions econòmiques i socials al voltant de l'ocupació.

Related links

Compartir