Jornades REDEL

New 27.10.22

Presentació d'un projecte col·laboratiu d'economia social

L'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB va participar, els dies 19 i 20 d'octubre, a la trobada de la Red de Entidades de Desarrollo Local (REDEL). L'esdeveniment va tenir lloc a la seu de la Fundació per a la Construcció Laboral a Galícia i va ser organitzat per l'Ajuntament de Santiago de Compostel·la coincidint amb la capitalitat espanyola de l'economia social que aquesta ciutat ostenta enguany.

Les jornades, que es van desenvolupar sota el títol "Las oportunidades de la economía social para las ciudades en el logro de los retos de las agendas urbanas y la Agenda 2030", es van iniciar amb l'Assemblea General de REDEL. Va destacar la presentació d'un projecte d'economia social de col·laboració entre les 31 entitats que formen part de la xarxa i les entitats representatives de l'economia social, on s'inclouen diferents línies de treball com per exemple la sensibilització vers el consum responsable.

Posteriorment es van fer grups de treball amb la participació també d'iniciatives de l'economia local, on es van abordar les dificultats i oportunitats d'àmbits com l'economia circular, l'envelliment poblacional, la gestió i captació de talent, la inclusió a l'ocupació i la cultura, sempre des de la visió de les capacitats de l'economia social per aportar solucions i oferir serveis. Les conclusions compartides dels grups de treball van posar de manifest la importància de generar xarxes i aliances i impulsar el coneixement mutu.

Els assistents també van tenir l'oportunitat de fer el ‘Roteiro Cooperativo', una iniciativa organitzada per l'Ajuntament de Santiago de Compostel·la i la Unió de Cooperatives EspazoCoop, on es va dur a terme una ruta guiada a quatre de les gairebé setanta cooperatives que hi ha a la ciutat pertanyents a àmbits diversos: Conservatorio Histórico en l'àmbit de la música, NUMAX en l'àmbit de l'audiovisual i la cultura, Creativas Galegas en l'àmbit de l'artesania i AlmaZen en l'àmbit de la salut. La jornada va permetre conèixer exemples de bones pràctiques i propostes dels diferents territoris, i es van potenciar les sinergies i el treball col·laboratiu.

IMG

Compartir