FP i l'economia circular

New 19.07.19

Es vol desenvolupar un projecte compartit entre el sector productiu i l'FP

L'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB i la Fundació BCN Formació Professional, responsable de la col·lecció Sectors Econòmics Emergents a la Regió de Barcelona, hem iniciat la realització d'un estudi sobre l'encaix de l'oferta formativa d'FP del territori i l'economia circular.

L'objectiu és desenvolupar un projecte compartit entre el sector productiu i la formació professional, en el marc d'entesa i de coordinació entre els centres de formació, l'Administració i el teixit empresarial, per facilitar la implementació de l'economia circular.

La idea és analitzar una de les famílies professionals més directament relacionades amb l'economia circular: l'ecodisseny. També vol identificar les possibles línies d'estudi d'interès. La idea és detectar perfils professionals emergents, quines competències requeriran les empreses i si els centres de formació ho tenen present.

Aquest estudi s'emmarca dins dels informes fets per l'Observatori FP sobre sectors emergents o en evolució. L'economia circular no és un sector pròpiament dit però és transversal a un teixit productiu, on les activitats econòmiques cada cop estan menys compartimentades i els sectors estan cada cop menys delimitats.

L'inici de l'estudi es va presentar als municipis metropolitans a la "Taula d'economia circular" de l'AMB; i ja s'ha fet una sessió de treball amb empreses per detectar les seves valoracions i necessitats futures de formació i perfils professionals en aquest àmbit.
IMG

Compartir