Estudi sobre igualtat de gènere

New 15.07.20

Actuacions per millorar l'ocupabilitat de les dones i combatre les bretxes

L'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB ha dut a terme un projecte d'anàlisi de les polítiques d'igualtat de gènere als municipis metropolitans. L'objectiu era conèixer les actuacions que cal reforçar per millorar l'ocupabilitat de les dones, combatre les bretxes existents i orientar l'estratègia a l'àrea metropolitana per aprofundir en el suport a la igualtat de gènere en el mercat de treball.

Conclusions de l'estudi

La primera conclusió que s'ha extret és que cal posar el focus d'actuació en les dones amb situacions especialment complexes, com ara les dones de més de 45 anys, soles o amb càrregues familiars, les que estan en situació d'atur, les afectades per ERO a conseqüència de la COVID-19 o aquelles que es troben en situacions administratives irregulars. La segona conclusió va dirigida a reforçar l'estratègia d'assessorament laboral per augmentar l'ocupabilitat de les dones tenint en compte l'escletxa digital i la conciliació de la vida personal i familiar. Finalment, la tercera conclusió incideix en acompanyar els municipis metropolitans en les actuacions per impulsar la conciliació i treballar amb les empreses en la incorporació de la perspectiva de gènere.

L'anàlisi s'ha dut a terme a través de grups de treball i entrevistes personalitzades als responsables tècnics de les àrees d'igualtat, amb qui s'han analitzat les accions que els municipis impulsen al voltant de l'emprenedoria femenina, les accions de prevenció i detecció de la violència de gènere, els plans d'igualtat i protocols contra l'assetjament a les empreses i les accions de promoció de la igualtat i la conciliació del temps entre la ciutadania, entre d'altres.

Aquest estudi s'ha realitzat d'acord amb la línia d'intervenció 9 del Pla d'actuació metropolità 2019-2023 "cap a un territori cohesionat socialment, que combat les desigualtats" i per avançar en l'objectiu 9.5 "d'aprofundir en la igualtat de gènere i les polítiques de gènere".
IMG

Compartir