Cens d'empreses dels PAE

New 25.01.21

Finalitza aquest cens que recull més de 20.000 empreses metropolitanes

La primera quinzena de febrer finalitza el cens d'empreses i la recollida de dades de l'estat dels polígons d'activitat econòmica (PAE) metropolitans. El projecte, impulsat per l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB es va iniciar la tardor del 2019 i ha comptat amb el suport de les àrees de promoció econòmica dels 36 municipis metropolitans.

El cens d'empreses recull dades de les més de 20.000 empreses ubicades als PAE del territori metropolità mitjançant treball de camp i enquestes porta a porta i també via formulari electrònic a les empreses. La informació recollida inclou el tipus d'activitat, nombre de treballadors, percentatge de dones ocupades, volums de facturació, inversió en R+D+I, problemes amb els subministraments o la pertinença a associacions empresarials, entre d'altres. Un cop finalitzat el cens, la informació recollida es validarà i complementarà amb dades procedents de Camerdata i d'altres fonts.

S'han recollit també dades qualitatives sobre l'estat dels 175 PAE de la metròpolis, que inclouen qüestions com l'estat de les voreres, la calçada, les edificacions, l'arbrat, la seguretat o l'aparcament.

Finalment, s'han inventariat i cartografiat tots els immobles d'aquests espais i s'han recollit dades sobre el seu estat: ocupació, tipus de tinença o presència d'activitat, entre d'altres.

Portal web dels polígons d'activitat econòmica de l'AMB

L'Agència Econòmica vol mantenir aquestes dades actualitzades peridiodicament cada dos anys amb l'ajuda i la col·laboració de les administracions locals i assegurar així que les dades siguin completes i estiguin validades.

Totes les dades recollides estaran disponibles durant el segon trimestre del 2021 a l'INFOPAE, el portal web dels polígons d'activitat econòmica de l'AMB, on s'hi podrà consultar tant la informació recollida en el treball de camp com altres dades sorgides dels projectes de l'Agència i d'altres departaments de l'AMB, a més d'informació obtinguda d'organismes oficials i portals col·laboradors. 

L'objectiu de l'INFOPAE és doble. Per una banda, aglutinar en un mateix portal tota la informació disponible sobre els PAE metropolitans i donar-li visibilitat mitjançant mapes i quadres d'indicadors. Per l'altra, dotar els municipis d'una eina de treball molt potent que els faciliti les tasques de prospecció empresarial i els ajudi a definir les seves polítiques i projectes per fomentar la reactivació econòmica i la millora d'aquests espais.
IMG

Compartir