Ajuts a iniciatives econòmiques

New 28.03.23

Es destinaran 200.000 euros a iniciatives innovadores i d’economia social i solidària

L'AMB convocarà per a l’any 2023 subvencions en dos àmbits de desenvolupament econòmic: d'una banda, iniciatives innovadores d’emprenedoria social tecnològica adreçades a generar teixit econòmic amb capacitat d’innovació; de l'altra, noves activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària (ECSS).

Subvencions a iniciatives innovadores d’emprenedoria social tecnològica

Són subvencions en règim de concurrència competitiva i han d'estar relacionades amb tres àrees de projectes:

  • Pràctiques d’innovació social
  • Solucions intel·ligents en l’àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i la qualitat de vida
  • Tendències tecnològiques emergents en economia circular

La dotació total de la convocatòria és de 100.000 euros. Segons les bases, cada projecte en rebrà un mínim de 5.000, i podran atorgar-se un màxim de 15 ajuts.

Les subvencions s'adrecen a qualsevol persona física o jurídica que estigui empadronada o tingui domicili fiscal en qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que presenti la sol·licitud i documentació en el temps adequat i la forma escaient, i que formuli una proposta de projecte utilitzant qualsevol suport tecnològic i que respongui a reptes plantejats en qualsevol dels àmbits descrits en el punt corresponent de les bases.

Subvencions a projectes d'ECSS

Les subvencions adreçades a noves activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia ECSS tenen com a objectiu impulsar noves pràctiques econòmiques d’arrel comunitària, així com donar suport a la innovació i la competitivitat dels agents econòmics de l’ECSS.

Novetats a les convocatòries

En aquesta edició s'incorporen algunes novetats. A la convocatòria s’han ajustat i modificat els criteris de valoració i la seva puntuació, alhora que s’ha incorporat un nou criteri: la perspectiva de gènere. Se subvencionarà un màxim del 80 % del cost total del projecte amb un import màxim de 6.000 euros per ens beneficiari. En conjunt, la convocatòria comptarà amb un pressupost de 100.000 euros. Podran ser ens beneficiaris associacions i fundacions donades d’alta a l’IAE, cooperatives, societats laborals, mutualitats, empreses d’inserció, centres especials de treball, persones físiques o jurídiques en procés de constitució d’una cooperativa o societat laboral, o les activitats econòmiques que estiguin en procés de transformació de la seva forma jurídica a cooperativa o societat laboral.

L’Agència va impulsar els primers ajuts el 2018 i, des d’aleshores, ha donat suport a més de 50 projectes distribuïts en més de 10 municipis metropolitans. Aquests projectes es desenvolupaven principalment en els àmbits de serveis professionals, comerç electrònic, serveis de missatgeria sostenible, producció i serveis d’atenció a les persones, entre d’altres. Les formes jurídiques dels beneficiaris han estat cooperatives (57 %), associacions (34 %) i empreses d’inserció, CET i fundacions (8 %). 

IMG

Compartir

Agència desenvolupament econòmic" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">