)
Una resposta als reptes metropolitans amb una visió conjunta sobre un territori format per 36 municipis

L'Agència

L'Agència de Desenvolupament Econòmic és un model consensuat amb les ciutats metropolitanes per fer més competitiu el territori.

L'Agència és un instrument de govern en l'àmbit de la metròpoli de Barcelona. Els seus objectius són donar resposta a les necessitats econòmiques i d'ocupació comunes en el territori metropolità: amb focus en el foment de la innovació i la reindustrialització, la internacionalització i la promoció i captació de les inversions, a més d'impulsar el mercat de treball dels municipis i donar suport als serveis locals de promoció econòmica.

L'actuació que segueix es fonamenta en una estratègia compartida amb tots els municipis metropolitans. Té la voluntat de constituir-se en un referent de lideratge en el l'espai metropolità de Barcelona amb tots els elements de promoció públics i privats de què es disposa actualment.

Treballa en la mateixa línia amb què les grans àrees metropolitanes europees actuen per fer front tant a les demandes econòmiques i socials com per impulsar la competitivitat, els transports, el creixement sostenible, el medi ambient, i en definitiva la qualitat de vida de la ciutadania.

La visió conjunta que aporta l'agència, la situa en la millor posició per donar suport i coordinar les accions de promoció econòmica dels municipis i establir lligams amb altres administracions, així com amb les universitats, les entitats empresarials o els organismes de recerca. I al mateix temps, desenvolupar projectes en cooperació amb altres àrees metropolitanes europees.

Compartir