$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Pla de millora de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica (suportPAE)

Línia de subvencions per a empreses, agrupacions d'empreses i ajuntaments per millorar polígons.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Empresa, PAE i mercat de treball
Data projecte:
10.2018
Estat:
En execució
Tipus:
Finançament, Projectes
Public:
Ajuntament, Empresa, Entitat
Relació:
PAE i indústria
Finalitat:
Establir un seguiment i monitoratge del pla de millora de polígons industrials metropolitans i d'àrees d'activitat econòmica per al suport a la modernització i transformació dels Polígons d'Activitat econòmica (PAE).

Descripció

El projecte impulsa una línia de subvencions per a empreses, associacions empresarials i ajuntaments, que estiguin vinculades o ubicades en un polígon industrial o àrea d'activitats econòmiques. Els ajuts s'orienten al foment d'actuacions que promoguin la competitivitat i la dinamització dels polígons i àrees d'activitat econòmica de l'àrea de Barcelona, i en conseqüència, a la generació d'ocupació. També incorpora iniciatives en l'àmbit de les certificacions de qualitat dels PAE a través de la concertació amb una entitat certificadora reconeguda.

Davant de l'objectiu de contribuir a la creació d'ocupació i de qualitat, des de l'Agència de Desenvolupament Econòmic s'han promogut ajudes al sector industrial. Els PAE són els punts d'interès de les empreses que decideixen instal·lar-se al territori metropolità, raó per la qual aquests espais cal que estiguin en condicions òptimes per ser sostenibles i competitius. Amb el projecte, s'ha subvencionat fins a un 70% dels projectes atorgats o fins a un màxim d'1,5 milions d'euros.

250 polígons d'activitat econòmica

A l'àrea metropolitana hi ha 250 polígons d'activitat econòmica amb una superfície aproximada de 8.000 ha, distribuïdes arreu dels municipis. S'hi ubiquen unes 28.000 activitats industrials (per sectors: 37% Comerç, 22% Serveis, 20% Indústria, 9% Construcció, 8 % Logística i 4% per a resta d'activitats).

Els projectes subvencionats es classifiquen en quatre tipus:
  • Actuacions que milloren l'eficiència energètica.
  • Millora i renovació de la urbanització i  de les infraestructures de serveis.
  • Rehabilitació d'edificis i naus industrials.
  • Reordenació i millora de la mobilitat i l'accessibilitat, tant exterior com interior, dels polígons.

Recursos

  • Programa d'ajuts als PAE

  • 30 millons per a polígons industrials

Compartir