$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Exportmetropolis, suport a l'exportació

Programa de capacitació per a empreses que tinguin la intenció d'emprendre accions d'exportació.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Internacionalització i inversions
Data projecte:
11.2018
Estat:
En contractació
Tipus:
Acompanyament, Formació, Projectes
Public:
Empresa
Relació:
Internacionalització
Finalitat:
Donar suport a les empreses que operen al territori metropolità per tal de facilitar i incentivar la seva capacitat exportadora.  

Descripció

El projecte té com a objectiu donar suport al creixement i a les exportacions de les empreses metropolitanes amb la coordinació i la participació dels municipis. Ha de permetre ajudar a augmentar la presència d'empreses metropolitanes als mercats exteriors mitjançant la detecció de les seves necessitats per exportar els seus productes i, al mateix temps, prestar els serveis de suport que siguin necessaris per fer realitat la iniciativa.

L'Agència Metròpolis Barcelona posarà en marxa el projecte per tal de potenciar i enfortir la capacitat productiva i exportadora, i així contribuir a consolidar el teixit empresarial actual als municipis de l'àrea metropolitana.

El desenvolupament d'exportmetròpolis es realitzarà en dues fases. A la primera, i amb la participació dels municipis, es realitzarà la identificació i la formació de les empreses que tinguin la intenció de dur a terme accions d'exportació. Simultàniament, es farà una anàlisi de la potencialitat exportadora de les empreses que hi participin.

A la segona fase es produirà un acompanyament a les empreses que s'hagin seleccionat com a candidates prèviament, i es faran accions específiques de promoció en el mercat europeu, en funció dels sectors i dels perfils propis. 

Recursos

Compartir