$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Plans estratègics d'innovació

Instruments de diagnòstic per identificar les necessitats de les ciutats per desenvolupar la innovació.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Innovació i tecnologia
Data projecte:
10.2018
Estat:
En execució
Tipus:
Acompanyament, Projectes
Public:
Ajuntament
Relació:
Emprenedoria i empresa, Innovació
Finalitat:
Promoció de plans estratègics d' innovació per identificar i analitzar, mitjançant una metodologia participativa i plural, les principals necessitats per desenvolupar la innovació a les ciutats del territori metropolità. 

Descripció

Defineix de manera consensuada els objectius, les línies de treball i accions específiques per fer front a les necessitats i consensuar les prioritats en l'àmbit de la innovació.  Actualment s' està portant a terme a Esplugues de Llobregat i neix ja amb la voluntat de ser un prototip per a altres municipis del territori.

Aquest Pla d'Innovació d'Esplugues està elaborat des de la perspectiva de les persones i pensat com un instrument de diagnòstic i planificació de les polítiques i serveix per dur a terme una anàlisi de la realitat, concertar prioritats entre l'administració pública i els agents privats i preveure accions a mig i curt termini.

Atès que busca estendre la innovació en tots els àmbits a través de la cohesionar els diversos projectes i estratègies que s'estan portant a terme, els objectius específics són diagnosticar, mitjançant una metodologia participativa i plural, els aspectes necessaris per desenvolupar la innovació al municipi. Defineix de manera consensuada objectius, línies de treball i accions específiques per poder fer front a les necessitats dels pròxims anys i establir mecanismes de coordinació i seguiment de les actuacions.

El Pla d'Innovació d'Esplugues de Llobregat, que està obert a nous conceptes i models de negoci, es fixa un desenvolupament en quatre fases: la de consens en la metodologia i els mecanismes de participació i òrgans impulsors; la de recull de dades; la de treball de camp i la d'elaboració dels documents finals que formularan els objectius generals per a desenvolupar el Pla i la innovació al municipi durant els pròxims anys.

Recursos

Compartir