$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Identificació de recursos i patrimoni metropolità

Identificació del patrimoni per posar-lo en valor i difondre'l per augmentar-ne el coneixement.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Internacionalització i inversions
Data projecte:
10.2018
Estat:
En execució
Tipus:
Projectes
Public:
Ajuntament, Ciutadà
Relació:
Turisme i identitat
Finalitat:
Posar en valor i difondre el patrimoni metropolità local per fomentar l'activitat econòmica i el turisme als 36 municipis que conformen l'àrea metropolitana. 

Descripció

Projecte que serveix d'instrument per identificar i posar en valor els diferents recursos i patrimoni dels 36 municipis de l'àrea metropolitana, amb l'objectiu de donar visibilitat i generar activitat econòmica que els complementi.

Aquesta iniciativa engloba uns objectius i una col·laboració a nivell local i supralocal, per tal d'establir un sistema d'informació i indicadors que ajudi a desenvolupar noves estratègies i accions que impulsin el sector turístic a nivell metropolità.

La realitat turística de l'àrea metropolitana inclou les potencialitats dels entorns i elements tangibles i intangibles com els espais naturals, la cultura, la singularitat del teixit comercial, la gastronomia, i el paisatge urbà i agrari.

Per tant, en una estratègia territorial de la destinació turística de Barcelona es fa necessària una identificació, reflexió i coordinació dels diferents territoris que componen la geografia de l'anomenada ‘destinació Barcelona', i a partir de la informació obtinguda, poder desenvolupar accions que tinguin impacte en l'economia metropolitana i impulsin el sector turístic. 

Recursos

Compartir