$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Projecció metropolitana de la marca Barcelona

Els municipis metropolitans comparteixen la potència de la marca Barcelona en un segell internacional.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Internacionalització i inversions
Data projecte:
10.2018
Estat:
En execució
Tipus:
Notícies, Projectes
Public:
Ajuntament, Ciutadà
Relació:
Turisme i identitat
Finalitat:
Estendre l'abast de la marca Barcelona a l'Eix metropolità i fer copartícips als municipis dels seus beneficis i de la gestió.

Descripció

La projecció metropolitana de la marca Barcelona és un projecte comú i compartit per tots els municipis de l'àrea metropolitana, ja que és un actiu territorial i un element per reforçar tant en la projecció internacional del territori, com en l'atracció d'inversions.

La marca Barcelona no s'entén sense l'entorn en el qual s'ubica i amb el qual s'estableixen estretes vincles de relació i connexió territorial, social, demogràfica, econòmica i cultural.

Aquest projecte pretén establir col·laboracions i crear un nou espai de comunicació entre tots els actors metropolitans, tant públics com privats, per tal de desenvolupar una estratègia global, que a la vegada aglutini les diferents identitats que existeixen en el territori. La implicació activa dels municipis i agents en la proposta i projecció de la marca Barcelona, des d'una visió metropolitana, identificant els elements que construeixen el relat metropolità i establint els objectius comuns dels 36 municipis, ampliarà i enriquirà el concepte de la marca Barcelona. 

Recursos

Accions

Compartir