$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Taula de coordinació econòmica exterior

Coordinació d'estratègies dels sectors públic i privat per promoure la internacionalització d'empreses.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Internacionalització i inversions
Data projecte:
10.2018
Estat:
En execució
Tipus:
Acompanyament, Activitats, Projectes
Public:
Ajuntament, Entitat
Relació:
, Internacionalització
Finalitat:
Aprofitar les sinèrgies que s'estableixen de la cooperació i la col·laboració i evitar duplicitats entre els actors que intervenen en aquest àmbit. 

Descripció

La Taula de Coordinació Econòmica Exterior acull els organismes i institucions públics i privats que desenvolupen accions i estratègies a escala internacional. El seu objectiu és coordinar les diferents iniciatives per a la promoció econòmica exterior que es desenvolupen en el territori.

L'Agència actua de difusora d'aquestes accions i alhora proporciona suport al teixit econòmic metropolità i oportunitats per a la seva internacionalització. En aquesta línia, es treballa en el desenvolupament de missions comercials a l'exterior i en la participació en determinades fires i esdeveniments sectorials d'escala internacional.

La coordinació interinstitucional és necessària per sumar esforços, identificar els interessos comuns i sinèrgies, a més de la planificació d'accions conjuntes. Així s'eviten duplicitats amb un ús racional i eficient de l'aplicació de recursos públics i un més gran impacte. A més, davant la implicació dels municipis i la promoció de les seves iniciatives, les accions d'aquest projecte adquireixen la dimensió amb què fer front als reptes internacionals. 

Convocatòries

Compartir