IMG

Foment de l'exportació

Inscripcions
 • Què és?
  Es tracta d'una iniciativa de l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB, amb la col·laboració dels municipis metropolitans,  per assessorar i acompanyar empreses en el seu procés d'internacionalització. L'objectiu del projecte és impulsar l'exportació del teixit empresarial metropolità i contribuir en la millora de la seva competitivitat.
 • A qui s'adreça?
  Empreses individuals, microempreses i Pimes de productes i serveis de qualsevol sector, sense o amb poca experiència a nivell internacional i que vulguin iniciar un procés d'exportació.
 • Què s'ofereix?
  • Sessió de formació bàsica sobre negoci internacional de 5 hores de durada.
  • Informe individual sobre potencial internacional i oportunitats de negocia l'exterior.
  • Participació en accions de promoció internacional.
  • Certificació de participació en el projecte Exportmetropolis.
 • Fases
  Fletxa
  • Fase 1: assessorament
   • Sessió de formació (5 hores)
    • Internacionalització del model de negoci: per què exportar?
    • El pla de negoci internacional.
    • Selecció de mercat més interessant per a l'empresa.
    • Localització dels clients potencials de l'empresa en els mercats internacionals.
    • Comunicar el producte/servei a nivell internacional.
    • Principals fonts d'informació.
   • Anàlisi de l'empresa
    • Elaboració d'una diagnosi del potencial exportador de l'empresa participant.
    • Punts forts i punts febles de l'empresa.
    • El departament internacional de la microempresa.
    • Recomanacions finals.
  • Fase 2: promoció internacional
   • Participació
    Un màxim de 21 empreses participen en accions sectorials en mercats europeus: fires internacionals, missions empresarials, viatges individuals, trobades amb compradors, etc.

    Aquestes accions s'adaptaran a les característiques, necessitats i capacitat econòmica de les empreses participants.
  • Informació tècnica
   La fase 1 és totalment gratuïta, mentre que les despeses (viatges, acreditacions, allotjament, etc;)  derivades de la participació en les accions de la fase 2 que voluntàriament es vulgui participar, aniran a càrrec de l'empresa. La participació en la fase 1 d'assessorament no implica forçosament la participació de l'empresa en la fase 2 de promoció internacional.
 • Inscripcions i informació
  Logo
  Inscripcions


  Fullet informatiu

  agenciaeconomica@amb.cat
  93 223 51 51 (Ext. 4404)

  Projecte gestionat per:

  Cambra
  UE

  Entitats col·laboradores

  Badalona
  bcin
  BARBERÀ
  BARBERÀ
  PRAT
  BESÒS
  CUGAT
  FELIU
  DESPÍ
  DESPÍ
  DESVERN
  Hospitalet
  Castellbisbal
  Castellbisbal impulsa
  Pallejà
  Pallejà
  Pallejà

Compartir